top of page

Ramboll

Utvecklingen inom medicinteknik och digitalisering går i ett allt högre tempo. Hur kan vi ta vara på tekniken så att den kan bidra till friskare människor? Var finns de största tekniksprången och hur kan vården snabbare föra in innovationer? Det var teman för Rambolls årliga konferens om framtidens vårdmiljöer som ägde rum den 6 februari på Kulturhuset i Stockholm.

Updated

9 Apr 2024

Company Size

N_edited_edited.png
Industry Group
Sub Industry

ARCHITECTURE & PLANNING

Civil Engineering

Enhanced Maternity Policy

Enhanced Maternity Policy

Enhanced Maternity Policy

Enhanced Maternity Policy

Nugget Rating
Policy Details

18 weeks at 100% pay then 8 weeks at 50% pay, then statutory pay

How long do you have to work at the company to qualify?

12 months

If you decide to cease employment whilst on leave what is the clawback policy?

Yes, if you leave during maternity leave or within 12 months after you return from maternity leave

bottom of page